23.11.12

Κωνσταντίνος Κόλμερ - Η Μεγαλειώδης Απάτη Του Ευρώ - Το όθνειο νόμισμα
Η "συνωμοσία" του ευρώ είναι επιμελώς αποκρυπτόμενον μυστικό στα ανακτοβούλια των φεντεραλιστών της "Ηνωμένης Ευρώπης". Μόνο η κυρία Μάργκαρετ Θάτσερ ηύρεν το θάρρος να υποστηρίξη ότι "η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί με το ευρώ να καταργήσει την δημοκρατία". "Η Νομισματική Ένωσις είναι ένα πεδίο για χαζούς, που έχουν καβαλήσει το καλάμι", είχε διακηρύξει με την διακρίνουσα αυτήν ειλικρίνεια. Δι'αυτό και ανετράπη, αν και η τελευταία φυσιογνωμία της Βρεταννίας.
Οι συνωμοσίες όμως κρίνονται εκ τους αποτελέσματος πάντοτε.

Εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 37


Ο Κόλμερ τα φωνάζει δεκαετίες, αλλά ποιος ακούει.

No comments: