21.3.13

Καρασκρίλεξ - Ποιά με καταράστηκε πρωτοχρονιάτικα...Καρράς vs Skrillex. Όταν θα το ρίξει ο Skrillex στο Sonar, θα τελειώσουν τα σύμπαντα και τα ιντερνε.

No comments: