4.11.12

Αγορανομικός Κώδικας του Αυτοκράτορα Ανδριανού για τους ψαράδες της Ελευσίνας


Όσο για τους ψαράδες της Ελευσίνας, θα δοθεί απαλλαγή από τον φόρο για τα ψάρια που πωλούνται στην αγορά της Ελευσίνας, έτσι ώστε να υπάρξει επάρκεια σε καλή τιμή και περιθώριο κέρδους για την εισαγωγή. Επιθυμώ να περιοριστεί το υπερβολικό κέρδος των πωλητών και μεταπρατών, αλλιώς πρέπει να καταγγέλονται στον Κήρυκα της Βουλής του Αρείου Πάγου και αυτός πρέπει να παραπέμπει τις υποθέσεις στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου που θα αποφασίζει για την τιμωρία ή το ύψος της χρηματικής ποινής. Ας πουλάνε κατευθείαν είτε οι ίδιοι οι ψαράδες, σέρνοντας τα ψάρια τους στην Ελευσίνα, είτε αυτοί που αγοράζουν κατευθείαν από αυτούς (οι πρώτοι μεταπράτες), γιατί η τιμή ανεβαίνει όταν μεσολαβούν δύο μεταπράτες. Την επιστολή αυτή να την χαράξετε σε στήλη και να την τοποθετήσετε στον Πειραιά, μπροστά στο Δείγμα. Χαίρετε. 

 Αγορανομικός Κώδικας του Αυτοκράτορα Ανδριανού

το Δείγμα βρισκόταν στο κέντρο του εμπορικού λιμένα του Πειραιά και ήταν ένα είδος χρηματιστηρίου εμπορευμάτων 

No comments: